รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2565

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้งานเมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ"